×
263833 263833

Kärcher Bilshampo Med Glans

5 L, Perfekt til sykkel og bil

Varenr: 95503830
269,-
-+
1 på nettlager
  • 0Butikklager
  • 0Oslo

Produkter merket Bikeshop pris er bestselgere der vi kontrollerer prisen mot våre konkurrenter flere ganger daglig. Disse prisene er derfor alltid ekstremt konkurransedyktige

Produkter märkta Bikeshop price är bästsäljare där vi kontrollerar priset mot våra konkurrenter flera gånger om dagen. Dessa priser är därför alltid extremt konkurrenskraftiga

BeskrivelseKundeanmeldelserSpørsmål og svarTilbehørAlternativerSupport

Kärcher Bilshampo Med Glans

 

Kärcher Bilshampo er er konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel fremstilt av høykvalitetsstofferberegnet for rengjøring av harde lakkerte flater på biler, lastebiler, motorsykler etc. Bilshampoen kan brukes både for manuell rengjøring, med lavtrykkssprøyte eller høytrykksvasker, med kaldt eller varmt vann. Varmt vann vil øke rengjøringseffekten (anbefalt 30-70°C). Varme flater bør spyles med vann før pålegging av kjemi.

 

Høydepunkter: 

  • Testet for norske forhold
  • Perfekt til både sykkel og bil

 

Spesifikasjoner: 

  • Innhold: 5 L

 

Fareindikasjoner: 

  • Fare: Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag. Innhold/beholder leveres til godkjent fyllplass i henhold til lokale forskrifter. Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • Ingredienser: Dinatriummetasilikat, Nartriumkarbonat, Alkylglucosid, C9-C11 alkoholetoksylat, 2-(2-butoksyetoksy)etanol
  • Faresymboler: Se bildet
Spørsmål og svar
Tilbehør
Alternativer
Support