Pedros lager ikke bare verktøy av høy kvalitet til gode priser. De er så mye mer enn kun en verktøyprodusent. I alle ledd av produksjon, salg og bruk er Pedro's opptatt av bærekraft. Alle som produserer deres produkter skal få riktig betalt og produktene skal etterlate et minimalt fotavtrykk i naturen. Denne tankegangen har vært grunnmuren i Pedros siden det ble startet av to syklister og romkamerater i 1989!