GUIDER

Når man skal vedlikeholde en elsykkel så er de fleste punktene like som på en vanlig sykkel. Man må regne med at vedlikeholdskostnaden på en elsykkel kan være opp imot 3 ganger så høy som på en vanlig sykkel. Spesielt om sykkelen har krankmotor blir det mer belastning på drivverk og man må regne med at smøring og vedlikehold bør gjøres hyppigere her en på vanlig sykkel eller om sykkelen har hjulmontert motor. Har du batteriet over bakhjulet eller bakhjulsmotor så kan dette være medvirkende faktorer til økt slitasje på bakdekk. Samme gjelder for fordekk om motoren sitter i framhjul.

 

For å unngå unødvendig slitasje på sykkelen er det viktig å holde den ren. Vask den jevnlig. Det kan også være lurt med en ekstra vask etter turer i dårlig vær. Bruk gjerne Muc-off bike cleaner til dette sammen med en Chain cleaner for drivverket.

VI ANBEFALER:

Viktig at man er litt kritisk til avfetningen man bruker så man bare fjerner skitt og smuss fra kjede og tannhjul og ikke fettet som ligger inne i lager i krank og hjul. Så her er det lurt å bruke sykkelspesifikke produkter og å følge bruksanvisningen. Styr unna industriavfetting eller Diesel. 

 

Når sykkelen er vasket er det viktig å smøre kjedet. Bruk smøring for tørt føre med mindre det er mye våte forhold eller vinterstid. 

 

Om man vill at sykkelen skal se pen ut lenger kan det være en ide å polere den med denne:

VI ANBEFALER:

BATTERI

 

Spesielt for elsykkelen er at den har et batteri som må passes på. For å bevare batteriet best mulig bør man unngå å lade det helt ut. Moderne batterier trives best med å aldri bli ladet helt ut eller helt opp. Men om man skal bruke sykkelen dagen etter er det naturlig å lade batteriet 100% dagen i forveien. 

 

Normal ladetid for elsykkelbatteri er 4 – 6 timer.

 

Om man skal lagre batteriet over tid bør man lade det ca 70 – 80% og kontrollere strømnivået annenhver måned under lagringsperioden. Husk å bare bruke original lader til batteriet. Lar du batteriet ligge uten strøm over tid kan det bli svekket eller helt ubrukelig. Tenk på batteriet som noe levende har den ikke strøm så sulter den, og ligger den lenge nok uten strøm så sulter den i hjel. 

 

På kalde dager er det lurt å lade batteriet innendørs. Romtemperatur er best for ladning. Batteriet har også en sikkerhetsfunksjon som gjør at det ikke lader i temperaturer under 5 grader.

 

FRAKTING AV ELSYKKEL

 

Om du skal frakte sykkelen utvendig på bil er det lurt å dekke den til for å forhindre vanninntrengning i elektriske komponenter og lager. Hvis sykkelen din er spent fast på riktig sted på bilen kan den bli utsatt for vanntrykk opp mot 200 km/t selv om bilen ikke kjører så fort.